Media Center

 

 

กิจกรรม
การบรรยายให้ความรู้
Strategic Planning and Implementation

(เฉพาะประชาคมมหิดล)

เอกสารอื่นๆในกิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
วันที่ 29 มิถุนายน 2556
สถานที่
ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
คณะแพทยศาสตร์-
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ผู้บริการส่วนงาน
จำนวนเวลาในการรับชม
02:01:47