การเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพัฒนาคุณภาพ การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่/เวลา
วันที่ 15 มีนาคม 2556

สถานที่
ห้องประชุม 530 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยากร/ผู้ให้การต้อนรับ

 1. คุณอรัญญา ภู่สันติพงษ์
  รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ
 2. อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร
  คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. คุณประสิทธิ์ พิเศษวีรยศ
  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. คุณมาโนชญ์ เหล็กดำรง
  ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

เอกสารประกอบกิจกรรม
กำหนดการ
ภาพกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณสมจิตรา สุขสว่าง
โทร.0-2849-6062 ในวันจันทร์ - ศุกร์ 8.30-16.30 ครับX