การประชุมเชิงปฏิบัติการ
"นำเสนอ GAPและการพัฒนา" กลุ่มที่ 1

วันที่/เวลา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

สถานที่
ห้องศาลายา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยากร/ผู้ดำเนินกิจกรรม
จากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารประกอบกิจกรรม
กำหนดการ
วีดิทัศน์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณพรเพ็ญ หัตถ์กุมทรัพย์ / คุณหฤทัย เที่ยงธรรม
โทร.0-2849-6062 ในวันจันทร์ - ศุกร์ 8.30-16.30 ครับX