แบบแจ้งสมัครเยี่ยมสำรวจสำหรับผู้บริหารส่วนงาน ประจำปี 2555

เอกสารประกอบกิจกรรม
คู่มือการจัดทำรายงานการประเมินตนเองฯ (SAR'55)
รายนามผู้เยี่ยมสำรวจ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมดเวลาลงทะเบียนแล้วครับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณกิตติยา เยื่อกเย็น / คุณสมจิตรา สุขสว่าง
โทร.0-2849-6063-4 ในวันจันทร์ - ศุกร์ 8.30-16.30 ครับX