การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำกระบวนการทำงาน (Work Process)

วันที่/เวลา
วันที่ 12 มีนาคม 2556

สถานที่
ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยากร/ผู้ดำเนินกิจกรรม

  1. รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  2. ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
    คณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบกิจกรรม
กำหนดการ
เอกสารประกอบกิจกรรม
วีดีทัศน์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณปุญญาดา ภาณุดิถีวงศ์
โทร.0-2849-6062 ในวันจันทร์ - ศุกร์ 8.30-16.30 ครับX