การเสวนาผู้เยี่ยมสำรวจ "After Action Review : AAR"

วันที่/เวลา
วันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 12.30 - 16.00 น.

สถานที่
ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยากร/ผู้ดำเนินกิจกรรม
ผู้เยี่ยมสำรวจส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารประกอบกิจกรรม
กำหนดการ

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
คุณกิตติยา เยือกเย็น และ คุณสมจิตรา สุขสว่าง
kittiya.yua@mahidol.ac.th, somchitra.soo@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

X