การบรรยายให้ความรู้
“Strategic Planning and Implementation”

วันที่/เวลา
วันที่ 29 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น.

สถานที่
ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

วิทยากร/ผู้ดำเนินกิจกรรม
Dr. Louis Maria R. Calingo
President of Woodbury University, USA

เอกสารประกอบกิจกรรม
กำหนดการ
ภาพกิจกรรม
เอกสารประกอบกิจกรรม
วีดิทัศน์

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063
คุณอรัญญา ภู่สันติพงษ์
aranya.poo@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการX