มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงาน

วันที่/เวลา
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-12.30 น.

สถานที่
ห้อง 530 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา

วิทยากร/ผู้ดำเนินกิจกรรม

  1. รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  2. นางอรัญญา ภู่สันติพงษ์
    ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ
  3. นายทรงวุฒิ อภิรักษ์ขิต
    ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

เอกสารประกอบกิจกรรม

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
คุณกิตติยา เยือกเย็น และ คุณสมจิตรา สุขสว่าง
kittiya.yua@mahidol.ac.th, somchitra.soo@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ


X