การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx

วันที่/เวลา
วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น.

สถานที่
ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

เอกสารประกอบกิจกรรม
-

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
คุณหฤทัย เที่ยงธรรม และ คุณพรเพ็ญ หัตถ์กุมทรัพย์
harutai.thi@mahidol.ac.th, pornphen.hat@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

เหลือเวลาลงทะเบียนอีก


X