เสวนาผู้ตรวจประเมิน “After Action Review (AAR)
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx
และเลี้ยงขอบคุณผู้ตรวจประเมิน ประจำปี 2556


วันที่/เวลา
วันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 08.30-16.00 น.

สถานที่
ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ศาลายา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ผู้เยี่ยมสำรวจมหาวิทยาลัยมหิดล
  3. ผู้ตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารประกอบกิจกรรม
-

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
คุณกิตติยา เยือกเย็น และ คุณสมจิตรา สุขสว่าง
kittiya.yua@mahidol.ac.th, somchitra.soo@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

เหลือเวลาลงทะเบียนอีก


X