การบรรยายให้ความรู้ผู้บริหาร "การวางแผนเชิงกลยุทธ์"
โดย Prof. Peter Pang จาก National University Of Singapore


วันที่/เวลา
วันจันทร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00-15.30 น.

สถานที่
ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ผู้บริหารส่วนงาน
  3. ผู้อำนวยการหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี

เอกสารประกอบกิจกรรม
-

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
คุณกิตติยา เยือกเย็น และ คุณสมจิตรา สุขสว่าง
kittiya.yua@mahidol.ac.th, somchitra.soo@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

เหลือเวลาลงทะเบียนอีก


X