การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือสำหรับใช้พัฒนาแนวทางประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ มหาวิทยาลัยมหิดล


วันที่/เวลา
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559

สถานที่
ห้องประชุม 515 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ศาลายา

คณะผู้เชี่ยวชาญ

  1. ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ภก.นภดล ทองนพเนื้อ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
น.ส.กิตติยา เยือกเย็น และ น.ส.กัญญ์ชิสา หัตถ์กุมทรัพย์
kittiya.yua@mahidol.ac.th, pornphen.hat@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

 

 


X