เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยชุมชน เรื่อง “เอกภาพการวิจัยชุมชน”


วันที่/เวลา
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559
ลงทะเบียน 8.30 - 9.00 น.
เวลากิจกรรม 9.00 - 12.00 น.

สถานที่
ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สื่อ / สิ่งพิมพ์
-

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0 2849 6063 4
คุณสุภัทร์ษา เที่ยงอารมย์
suphatsa.pai@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

 

X