การแจ้งความประสงค์ในการร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. MU EdPEx Assessor
  2. TQA Assessor

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0 2849 6063
นางสาวเบญจวรรณ นิลคง/ นางสาวกิตติยา เยือกเย็น
benjawan.nil@mahidol.edu; kittiya.yua@mahidol.edu
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

X