การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (MU AUN-QA Assessor) รุ่นที่ 8
ทดลองตรวจประเมิน: คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะทันตแพทยศาสตร์


วันที่/เวลา
วันเสาร์ ที่ 6 - วันอาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 2563

สถานที่
คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. ผู้อบรมหลักสูตร MU AUN-QA Assessor) รุ่นที่ 8

 

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0 2849 6059
กัทลี คุรุกุล
kattalee.gur@mahidol.edu
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ


X