การสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2563

วันที่/เวลา
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

สถานที่
ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. MU EdPEx Lead Assessor
  2. MU AUN-QA Lead Assessor

สื่อ/สิ่งพิมพ์
-

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
น.ส.กิตติยา เยือกเย็น และ น.ส.กัญญ์ชิสา หัตถ์กุมทรัพย์
kittiya.yua@mahidol.ac.th, pornphen.hat@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

 

 

 

X