เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มหาวิทยาลัยมหิดลได้คำนึงถึงผลกระทบของการจัดงาน ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
จึงขอเลื่อนการจัดงาน MU Quality Day-วันแห่งคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งจะมีขึ้นในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

 
ลงทะเบียน
การแสดงดนตรี จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวต้อนรับ
โดย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

วีดิทัศน์ “MU Quality Day”
กล่าวแสดงความยินดี
โดย

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพหมู่
การบรรยายพิเศษ
Higher Education in Thailand: Challenges and Opportunities
โดย

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เยี่ยมชมนิทรรศการ “วันแห่งคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล”
การเสวนา
คุณภาพมหิดล คุณภาพอุดมศึกษาไทย

เสวนาโดย

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร
สมาชิกวุฒิสภา


ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล


แพทย์หญิงลลนา ก้องธรนินทร์
ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


ดำเนินรายการ
อาจารย์ ดร. ระพี บุญเปลื้อง
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University is determined to be a world class university

TQC: Thailand Quality Class

1. Mahidol University
2. Faculty of Medicine Siriraj Hospital
3. Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

AUN-QA: ASEAN University Network Quality Assurance

  Programme Faculty
1. Bachelor of Science in Information and Communication Technology (International Program) Faculty of Information and Communication Technology 
2. Bachelor of Nursing Science Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
3. Doctor of Philosophy in Clinical Epidemiology (International Program) Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
4. Master of Science in Anatomy (expected February, 2020) Faculty of Medicine Siriraj Hospital
5. Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine Faculty of Medicine Siriraj Hospital 
6. Bachelor of Technology in Medical Education Technology Faculty of Medicine Siriraj Hospital 
7. Master of Science in Immunology (International Program) (expected February, 2020)
Faculty of Medicine Siriraj Hospital 
8. Bachelor of Nursing Science Faculty of Nursing 
9. Bachelor of Science in Occupational Therapy Faculty of Physical Therapy
10. Doctor of Philosophy in Physical Therapy (International Program)(expected February, 2020) Faculty of Physical Therapy 
11. Master of Public Health Program (International Program) Faculty of Public Health
12. Doctor of Philosophy in Biochemistry (International Program) Faculty of Science
13. Master of Clinical Tropical Medicine (International Program) Faculty of Tropical Medicine 
14. Bachelor of Management (International Hospitality Management) Mahidol University International College
15. Master of Arts in Rehabilitation Science for personal with disabilities Ratchasuda College

AACSB: Association to Advance Collegiate Schools of Business

  Programme Faculty
1. Master of Management College of Management
2. Master of Management (International Program) College of Management
3. Doctor of Philosophy in Management (International Program) College of Management
4. Doctor of Philosophy in Sustainable Leadership (International Program) College of Management
5. Bachelor of Business Administration (Business Economics) Mahidol University International College
6. Bachelor of Business Administration (Finance) Mahidol University International College
7. Bachelor of Business Administration (International Business) Mahidol University International College
8. Master of Business Administration Mahidol University International College
9. Bachelor of Business Administration (Marketing) Mahidol University International College

APACPH: Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health

  Programme Faculty
1. Master of Public Health Program (International Program) Faculty of Public Health

ISPO: International Society of Prosthetics and Orthotics

  Programme Faculty
1. Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics (International Program) Faculty of Medicine Siriraj Hospital
2. Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics Faculty of Medicine Siriraj Hospital 
3. Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics (Blended Distance Learning Program) Faculty of Medicine Siriraj Hospital 

MusiQuE: Music Quality Enhancement

  Programme Faculty
1. Bachelor of Music College of Music

UNWTO.TedQual: Quality Assurance for Tourism Education, Training and Research Programs
(UN World Tourism Organization)

  Programme Faculty
1. Bachelor of Management (International Hospitality Management) Mahidol University International College

WFME: World Federation for Medical Education

  Programme Faculty
1. Doctor of Medicine Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
2. Doctor of Medicine Faculty of Medicine Siriraj Hospital 

WFOT: World Federation of Occupational Therapists

  Programme Faculty
1. Bachelor of Science in Occupational Therapy Faculty of Physical Therapy

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มหาวิทยาลัยมหิดลได้คำนึงถึงผลกระทบของการจัดงาน ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
จึงขอเลื่อนการจัดงาน MU Quality Day-วันแห่งคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งจะมีขึ้นในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด


         
ลำดับ
เวลา
ชื่อ-สกุล
ส่วนงาน / สังกัด
 
         

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่

สอบถาม ขอความช่วยเหลือ ผ่าน Line @ Official
http://nav.cx/emITFlD คลิกเลย
----------------------------------------------------------------

คุณสุภัทร์ษาเที่ยงอารมย์
โทร 0 2849 6059, 0 2849 6062-5
email address: mahidolqd@mahidol.edu
ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
หรือที่ Facebook Fanpage: facebook.com/MahidolQD/
----------------------------------------------------------------
กองพัฒนาคุณภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 0 2849 6062 - 4, 0 2849 6065 โทรสาร 0 2849 6061
Website: https://op.mahidol.ac.th/qd/
----------------------------------------------------------------
แผนที่การเดินทาง ในรูปแบบ Portable Document Format (PDF)